با هسته زردآلو به جنگ سرطان بروید

[ad_1]

خود زردآلو سرشـار از خاصیت است اما حال به خواص هستـه ی آن میپردازیم. دانشمندان با مطالعه هستـه زردآلو  و تحقیقات گسترده روی آن دریافتند که هسته این میوه حاوی عناصر شیمیـایی می باشد که خاصیت ضد سرطانی به هستـه این میوه می دهد و در این مورد بسیار مناسـب و موثر است.

هسته زردآلو حاوی مغـزی بادام مانند می باشد و توسـط پوسته ای سخت احاطه شده است، که مغـز آن حاوی ماده ای به نام لتريل‌ می باشـد که اميگدالين‌ یا ویتامین B17 نیز نامیده می شـود.

این ماده(لتریل) تمایل زیادی به از بین بردن سلـول های سرطانی دارد، در حالیکه در همـان لحظه سلول های سالم را به حال خود رها می کند و نزدیک آنها نمی شـود. لتریل ، به نظر ماده ی موثری می رسد و مفیـد است، چرا که از چهار مولکول مجـزا ساخته شده است. ۲ عدد گلـوکز، یک عدد سیانید و یک عدد بنـزآلدهید.

۷

سیانید و بنزآلدهیـد هـر دو سمی می باشنـد ولی بخاطر اینکه به صورت غیـر زیسـتی بـا یکدیگر هم بسـت شده اند هیچ خطری برای سلول های بدن نخواهند داشـت. زمانی که لتریل با سلول های سرطـانی مواجه می شود همه چیز متفاوت خـواهد بود.

از آنجاییکه سلول های سرطانی شامل آنزیمی به نام بتا گلوکوزیداز هستند که اجزا مولکول های لتریل را از هم جدا میکند، عناصر سمی لتریل در مواجه با بتاگلوکوزیدار تبدیل به سیانید و بنزآلدهید می شود که این مواد شیمیایی سمی یک راست به سمت کشتن سلول های سرطانی می روند

۸

و هیچ تاثیری بر سلول های سالم بدن نخواهند داشت. بد نیست خاطر بدانید که مصرف بیش از اندازه هسته زردآلو می تواند منجر به مسمومیت و حتی بعضی اوقات مرگ شود پس در مصرف هستـه زردآلو زیاده روی نکنید و همواره اعتدال را رعایت کنید.

[ad_2]

لینک منبع