داعشی ها و همسران انتحاری در کوچه آخر موصل

[ad_1]

۲

به گزارش دیدگا به نقل از عصر ایران، روزنامه تایمـز چاپ انگلیس روز شنبه نوشـت؛ ۲۰۰ تن از عناصر گـروه تروریستی داعـش به همراه همسران انتحاری شـان همچنان در مرکز بخش قدیمـی شهر موصل در سـاحل راست این شهـر مستقر هستند.

 

خبرنگار این روزنامـه در گزارشی مستقیم از موصل خاطرنشـان کرد؛ نبرد در موصل در منطقه ای چنـدصد متری محدود شـده که عناصرداعش در آنجـا مخفی شده اند.

 

به گزارش این روزنامـه، نبرد برای پیروزی در خیابانهای بخش قدیمی موصـل زیر آفتاب سوزان تابستان ادامـه دارد در حالی که بوی اجساد متعفـن میدان جنگ را در بر گرفتـه است.

۱۴

داعشی ها و همسران انتحاری در کوچه آخر موصل

۱۳

داعشی ها و همسران انتحاری در کوچه آخر موصل

۲

 آزادی نهایی موصل جنگ در موصل عراق جنگ موصل حکومت داعش در موصل داعشی ها و همسران انتحاری در کوچه آخر موصل شکست داعش در موصل نبرد با داعش در موصل شکست داعش در عراق ریشه کن شدن داعش از عراق فرار داعش از موصل زن انتحاری داعشی زنهای انتحاری زن های داعشی ها فرار داعشی ها از موصل سپر انسانی در موصل  آزادی نهایی موصل جنگ در موصل عراق جنگ موصل حکومت داعش در موصل داعشی ها و همسران انتحاری در کوچه آخر موصل شکست داعش در موصل نبرد با داعش در موصل شکست داعش در عراق ریشه کن شدن داعش از عراق فرار داعش از موصل زن انتحاری داعشی زنهای انتحاری زن های داعشی ها فرار داعشی ها از موصل سپر انسانی در موصل

 

[ad_2]

لینک منبع