جدیدترین روش تجاوز به زنان انگلیسی در دبی

[ad_1]

۱۸

به شهروندان انگلیـسی در دوبی توصیه شده در کلوپ هـا با دوستان خود بمانند، به شدت از جدا شـدن از جمع اجتناب کنند و با افراد غریبه معاشـرت نکنند.

سفارت انگلیس به شهرونـدان انگلیسی که در امارات زندگی می کنـد در مورد افزایش “افزودنی هایی که بدون آگاهی شخص در نوشیدنی وی حل می شود” هشدار داد.

این اقدام که اغلب اوقات تجـاوز جنسی را در پی دارد در کلوپ های شبـانه دوبی به شدت افزایش یافته و منجـر به تجاوزهای جنسـی هم به مردان و هم به زنان می شـود.
 
در بیانیه دفتر مشترک المنافع شهروندان انگلیسی به زنان گردشگر انگلیسی توصیه شده در زمانی که به تنهایی مسافرت می کنند مراقب خود باشند و به خصوص در شب از تاکسی های شرکت های معتبر تاکسی رانی استفاده کنند.
 
همچنین به شهروندان انگلیسی در دوبی توصیه شده در کلوپ ها با دوستان خود بمانند، به شدت از جدا شدن از جمع اجتناب کنند و با افراد غریبه معاشرت نکنند.

در گزارشی که سال ۲۰۰۹ از سوی دفتر امور خارجه انگلیس منتشر شد آمده بود که احتمال دستگیری انگلیسی ها در امارات بیش از هر کشور دیگری در جهان است چراکه آنها قوانین و رسوم محلی این کشور را نمی شناسند.

بیش از ۱۰۰ هزار تن از شهروندان انگلیسی در امارات زندگی می کنند و بیش از یک میلیون تن از مردم انگلیس در سال ۲۰۰۹ به امارات سفر کرده اند.

[ad_2]

لینک منبع